Ρομποτική ”Davinci” χειρουργική

Ρομποτικό σύστημα υποβοήθησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Ρομποτική ”Davinci” χειρουργική

November 17, 2017 by admin
davinci-1200x800.jpg

Τι είναι;

Ρομποτικό σύστημα υποβοήθησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Από τι αποτελείται;

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική

 • Καλύτερη εικόνα – μεγέθυνση 10-15Χ
 • Ακρίβεια στις κινήσεις
 • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
 • Μικρότερη τομή
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Λιγότερες επιπλοκές από το τραύμα
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική

 • 3D ‘’real time’’ εικόνα υψηλής ευκρίνειας
 • Ρομποτικά εργαλεία endowrist R, 7 βαθμοί ελευθερίας κίνησης
 • Υποκλιμάκωση της κίνησης
 • Εξάλειψη του φυσικού τρόμου των χειρών
 • Δυνατότητα εκτέλεσης πολύπλοκων επεμβάσεων
 • Μειωμένη καμπύλη εκμάθησης
 • Δυνατότητες τηλεχειρουργικής
 • Καλύτερη εργονομία – λιγότερη κόπωση

Εφαρμογές στην ουρολογία

Ρομποτικά υποβοηθούμενη:

 • Ριζική Προστατεκτομή
 • Ριζική Κυστεκτομή
 • Νεφρεκτομή (ριζική ή απλή)
 • Νεφροουρητηρεκτομή
 • Πυελοπλαστική
 • Επινεφριδεκτομή
 • Γυναικο-ουρολογία
 • Μετεμφύτευση ουρητήρα

 
© 2024 Alexandros Papadopoulos, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London