Χειρουργικές επεμβάσεις

Διαβάστε για την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων.
laser-1200x800.jpg
15/Dec/2020

Η εμφάνιση των lasers στην ουρολογία άρχεται το 1980 με την πρώτη περιγραφή της λιθοτριψίας με Laser, ενώ το 1990 πρωτοπεριγράφηκε η προστατεκτομή με Laser.


nefrektomi-1200x800.jpg
30/Jan/2018

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή έγινε η συχνότερη χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης του τοπικά εντοπισμένου προστατικού καρκίνου στις ΗΠΑ.

© 2024 Alexandros Papadopoulos, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London