Ρομποτική Νεφρεκτομή

Η Ρομποτική Νεφρεκτομή είναι μια εφικτή και ασφαλής τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας.

Ρομποτική Νεφρεκτομή

February 2, 2018 by admin
nefrektomi-1200x800.jpg

Ρομποτικά υποβοηθούμενη Νεφρεκτομή (ριζική ή απλή)

Η Ρομποτική Νεφρεκτομή είναι μια εφικτή και ασφαλής τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Αντιγράφει τις τεχνικές της κλασικής Λαπαροσκοπικής Νεφρεκτομής (με ενδοπεριτοναϊκή ή έξωπεριτοναϊκή προσπέλαση) και έχει τις ίδιες ενδείξεις.

Πλεονεκτήματα

Σε σχέση με τη συμβατική Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή:

  • μείωση του χρόνου της επέμβασης
  • μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στην απολίνωση των αγγείων της πύλης
  • καλύτερη εργονομία – ευκολότερη συρραφή (στην μερική νεφρεκτομή)

Σε εξειδικευμένα κέντρα έχει βρει μεγάλη εφαρμογή στην απλή νεφρεκτομή ζώντα δότη για μεταμόσχευση νεφρού

Σε σχέση με την Ανοικτή Νεφρεκτομή είναι:

  • μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά
  • μικρότερο τραύμα – λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • μικρότερος χρόνος νοσηλείας
  • ταχύτερη ανάρρωση© 2024 Alexandros Papadopoulos, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London