Λέιζερ

Η εμφάνιση των lasers στην ουρολογία άρχεται το 1980 με την πρώτη περιγραφή της λιθοτριψίας με Laser, ενώ το 1990 πρωτοπεριγράφηκε η προστατεκτομή με Laser.

Λέιζερ

December 15, 2020 by admin
laser-1200x800.jpg

Η εμφάνιση των lasers στην ουρολογία άρχεται το 1980 με την πρώτη περιγραφή της λιθοτριψίας με Laser, ενώ το 1990 πρωτοπεριγράφηκε η προστατεκτομή με Laser. Από την απαρχή των Laser, η Βιομηχανία προσπαθεί να παρουσιάσει όλο και πιο αποτελεσματικά συστήματα. Στη σημερινή εποχή, υψηλής έντασης Laser Holmium YAG και KTP YAG ή μηχανήματα που συνδυάζουν τις δύο τεχνολογίες είναι διαθέσιμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

  • Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας προστάτη

Η HOLEP εκπυρήνηση (Holmium Laser Enucleation Prostatectomy) και η KTP (Potassium Titanyl Phosphate) ή Green light φωτοεξάχνωση έχουν αποδείξει παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη διουρηθρική προστατεκτομή (TURP), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως του μεγέθους του προστάτη (όσον αφορά στο KTP ”Green Light” φαίνεται να ξεπερνιέται το πρόβλημα με το νέο πιο ισχυρό Laser 120W που σύντομα αναμένεται και στην Ελλάδα ) και παρουσιάζουν πιο ασφαλές προφίλ όσον αφορά στην αιμορραγία και στην επέμβαση υπό αντιπηκτική αγωγή, ενώ ο χρόνος καθετηριασμού και νοσηλείας είναι συντομότερος.

  • Λιθίαση Ουροποιητικού

Η χρήση του Holmium YAG Laser στην αντιμετώπιση της λιθίασης αποτελεί σημαντική επανάσταση. Η χρήση οπτικών ινών (λεπτών) για τη μεταφορά της ενέργειας επέτρεψε την ενδουρολογική αντιμετώπιση σχεδόν οποιουδήποτε λίθου του ανώτερου ουροποιητικού, που στο παρελθόν ήταν δυσχερής ή εξαιρετικά δύσκολη.

Με τη χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου πιο εύκολα πλέον γίνεται προσπέλαση και αντιμετώπιση λίθων του ανώτερου ουρητήρα, αλλά και στη νεφρική πύελο ή σε κάλυκες.

Ο συνδυασμός άκαμπτης ουρητηροσκόπησης – λιθοτριψίας, εύκαμπτης με Laser και διαδερμικής ή εξωσωματικής λιθοτριψίας έχει εξαλείψει την ανάγκη της ανοικτής ή λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης της λιθίασης στο 1-5% των περιπτώσεων λίθων του ουροποιητικού.

 

 
© 2024 Alexandros Papadopoulos, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London