Μερική νεφρεκτομή DaVinci

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί έναν από τους δέκα πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους σε άνδρες και γυναίκες.

Μερική νεφρεκτομή DaVinci

December 31, 2021 by admin
davinci-1200x800.jpg

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί έναν από τους δέκα πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους σε άνδρες και γυναίκες. Ενώ οι περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του νεφρού αυξάνονται, το ποσοστό έγκαιρης διάγνωσης της νόσου μεγαλώνει, καθώς εμφανίζεται ως τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Παλαιότερα η χειρουργική αντιμετώπιση, δηλαδή η νεφρεκτομή, πραγματοποιούνταν με μεγάλη τομή και συχνά με αφαίρεση όλου του νεφρού. Τα τελευταία χρόνια είναι κοινή γνώση ότι η χειρουργική διατήρησης του οργάνου του νεφρού (όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί) είναι η θεραπεία εκλογής. Δηλαδή αφαιρούμε μόνο το τμήμα του νεφρού που προσβάλλεται από τον όγκο. Τα ογκολογικά αποτελέσματα μεταξύ της μερικής και της ριζικής νεφρεκτομής είναι εξίσου καλά, ενώ η διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας εξασφαλίζεται με τη μερική νεφρεκτομή με τη βοήθεια του ρομποτικού μηχανήματος daVinciR , με μεγάλη επιτυχία.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή αφορά κυρίως, αλλά όχι μόνο, εξωφυτικούς όγκους του νεφρού (δηλαδή όγκους εντοπισμένους στον νεφρό, που προβάλλουν προς τα εκτός του παρεγχύματος). Αφαιρείται το μόνο το τμήμα του νεφρού που πάσχει, διαμέσου μικρών οπών στο δέρμα.

Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις που ο όγκος έχει ασαφή όρια, είναι μερικώς εξωφυτικός ή ενδοφυτικός (δηλαδή δεν ξεχωρίζει από το υγιές τμήμα του νεφρού) χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. Ο ενδοσκοπικός ηχοβολέας (υπέρηχος) εισάγεται στο σώμα από τροκάρ (κανάλι εργασίας) κατά τη διάρκεια της επέμβασης και το χειρίζεται εξειδικευμένος ακτινολόγος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία «real time» απεικόνιση του όγκου και των ορίων του, έτσι ώστε να βοηθήσει τον χειρουργό στην αφαίρεση του τμήματος του νεφρού που πάσχει, σε «υγιή όρια».

Απόλυτη ένδειξη της μεθόδου είναι η ύπαρξη μονήρους νεφρού, όπου η διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας του ασθενούς είναι μείζονος σημασίας, αφού απώλεια του μοναδικού – πολύτιμου νεφρού θα οδηγούσε τον ασθενή στην αιμοκάθαρση (τεχνητός νεφρός), με βαρύτατες συνέπειες.

 
© 2024 Alexandros Papadopoulos, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London