Κιρσοκήλη

Είναι η παθολογική διάταση (κιρσοειδής ανεύρυνση) των φλεβών του σπερματικού τόνου (των φλεβών του όρχι), που οφείλεται σε παλινδρόμηση αίματος στην έσω σπερματική φλέβα.

Κιρσοκήλη

Είναι η παθολογική διάταση (κιρσοειδής ανεύρυνση) των φλεβών του σπερματικού τόνου (των φλεβών του όρχι), που οφείλεται σε παλινδρόμηση αίματος στην έσω σπερματική φλέβα.

Κιρσοκήλη

Title:

Description:

Κιρσοκήλη

Είναι η παθολογική διάταση (κιρσοειδής ανεύρυνση) των φλεβών του σπερματικού τόνου (των φλεβών του όρχι), που οφείλεται σε παλινδρόμηση αίματος στην έσω σπερματική φλέβα.

Είναι η παθολογική διάταση (κιρσοειδής ανεύρυνση) των φλεβών του σπερματικού τόνου (των φλεβών του όρχι), που οφείλεται σε παλινδρόμηση αίματος στην έσω σπερματική φλέβα.

Η επίπτωση της κιρσοκήλης στο γενικό πληθυσμό είναι 15% και στους υπογόνιμους άνδρες 20% – 40%. Το 90% των περιπτώσεων αφορά τον αριστερό όρχι. Ταξινομείται σε 1ου – 3ου βαθμού κιρσοκήλη, μπορεί να εμφανίζεται με άλγος – αίσθημα βάρους ή ατροφία, στο σύστοιχο όρχι, διαταραχές στο σπερμοδιάγραμμα ενώ δεν είναι σπάνιο φαινόμενο άνδρες με κιρσοκήλη να μην είναι υπογόνιμοι. Άνδρες με 3ου βαθμού κιρσοκήλη δύναται να έχουν επηρρεασμένο σπερμοδιάγραμμα σε ποσοστό έως και 50%. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση ενώ στην μικρού – μέτριου βαθμού κιρσοκήλη χρήσιμο είναι και το Triplex οσχέου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  1. Παρακολούθηση.
  2. Απολίνωση έσω σπερματικής φλέβας: Μπορεί να γίνει με την κλασική ‘’ανοικτή’’ τεχνική κατά Palomo, πρόσφατα υποστηρίζεται ότι καλύτερα αποτελέσματα έχει η υποβουβωνική προσπέλαση (χρόνος νοσηλείας από λίγες ώρες έως 1 ημέρα ) ενώ η επέμβαση μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά.
  3. Εμβολισμός της έσω σπερματικής φλέβας.
Category
Services
Type of service© 2024 Alexandros Papadopoulos, All Rights Reserved.


Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London